Logo
Wydrukuj tę stronę

Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Publikacja Biuletynu w Internecie

Rozporządzenie w sprawie BIP określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych BIP, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane ustawą do udostępnienia informacji publicznej. Strona główna Biuletynu znajduje się pod adresem http://www.bip.gov.pl.

Uwarunkowania prawne

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz.U. Nr 67, poz. 619).

Instrukcja obsługi strony podmiotowej BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim

Nawigację po stronach podmiotowych BIP zapewnia menu główne umieszczone w lewej części strony. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do podstrony zawierającej informację publiczną określonej kategorii.

Menu zawiera następujące kategorie:

Miejska Biblioteka Publiczna - siedziba i dyrekcja

Zadania

Podstawy prawne

Statut

Regulamin organizacyjny

Regulamin korzystania z materiałów i usług

Dane teleadresowe, godziny otwarcia,

Finanse i majątek biblioteki

Instrukcja obsługi

Redaktor

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą tekstu. Na treść podstrony składają się nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości oraz treść zasadnicza w postaci tekstu. Kliknięcie na link: http://www.bip.gov.pl, powoduje przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej.

Design © Roni.pl Biblioteka NML. All rights reserved.