Menu

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych

Wypożyczanie zbiorów własnych

1.    Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim udostępnia swoje zbiory bibliotekom zamiejscowym.

2.    Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

zbiory specjalne

wydawnictwa wydane przed 1945 r.

czasopisma

dzieła w złym stanie zachowania

dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelń

materiały w dużym formacie

3.    Biblioteka wypożycza materiały biblioteczne na okres 4 tygodni. Prolongatę tego okresu należy zgłosić przed upływem terminu zwrotu. Niezwrócenie dzieł w terminie uniemożliwi dalsze korzystanie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

4.    Materiały wypożyczone z Miejskiej Biblioteki Publicznej mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.

5.    Koszty przesyłki pocztowej wysyłanej do biblioteki zamawiającej materiały  oraz koszty odesłania materiałów pokrywa biblioteka lub osoba zamawiająca woluminy.

6.    Wypożyczanie materiałów oryginalnych bibliotekom krajowym jest bezpłatne. Usługi reprograficzne są odpłatne, zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kopii pokrywa biblioteka zamawiająca.

7.    W wypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej formę rekompensaty szkody określa bibliotekarz.

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

10. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek dla potrzeb czytelników MBP. Warunkiem przyjęcia zamówienia krajowego jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w zasobach MBP.

11. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim, posiadający ważną kartę biblioteczną, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec MBP.

12. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.

13.Zamówienie w formie elektronicznej lub pisemnej powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej. W przypadku braku danych dotyczących lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych należy skorzystać ze źródeł i baz danych dostępnych w bibliotece.

14. Okres realizacji zamówień krajowych trwa zwykle od jednego tygodnia do półtora miesiąca,.

15. Sprowadzone w ramach wypożyczeni międzybibliotecznych materiały udostępniane są czytelnikom wyłącznie w czytelni  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

16.Okres korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca, czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu nie później niż na tydzień przed jego upływem.

17. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki-właściciela w formie przez nią ustalonej.

18. Czytelnik pokrywa koszty związane ze sprowadzeniem zamówionych publikacji.

19. Nieprzestrzeganie Regulaminu pozbawia czytelnika czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej

 

Powrót na górę