Menu

Zadania

Podstawowym zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta Nowego Miasta Lubawskiego.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki jako głównej biblioteki publicznej miasta Nowego Miasta Lubawskiego należy:

Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym mieście oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Popularyzacja książki i czytelnictwa.

Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Podejmowanie działań i koordynacja prac służących upowszechnianiu biblioteki.

Biblioteka może podejmować także inne działania mieszczące się w zakresie jej działań statutowych wynikające z potrzeb lokalnego środowiska.

Powrót na górę