Logo
Wydrukuj tę stronę

Zadania

Podstawowym zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki jako głównej biblioteki publicznej Nowego Miasta Lubawskiego należy:

gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym mieście oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

popularyzacja książki i czytelnictwa.

współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

odejmowanie działań i koordynacja prac służących upowszechnianiu biblioteki.

biblioteka może podejmować także inne działania mieszczące się w zakresie jej działań statutowych wynikające z potrzeb lokalnego środowiska.

Design © Roni.pl Biblioteka NML. All rights reserved.